Regulament BURGERFEST Battle

Ce este „BURGERFEST Battle”?

Fiecare dintre noi, fiecare bucătar, fiecare chef și fiecare restaurant se laudă cu cel mai bun burger. BURGERFEST este șansa voastră de a dovedi acest lucru!  Veți participa la un concurs de gătit burgeri live împotriva altor concurenți.

Acest document reprezintă regulamentul oficial al concurenților la concursurile BURGERFEST Battle.

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție pentru că vă oferă informații importante despre concursul la care urmează să participați.

REGULILE „BURGERFEST Battle”

REGULI GENERALE

BURGERFEST Battle este un concurs de gătit ce se desfășoară live in cadrul BURGERFEST – în perioada 19 – 21 mai 2017 

Concursul are 2 (două) etape, una pentru profesioniști (restaurante) și una pentru amatori.

În etapa dedicată profesioniștilor participă toate restaurantele/pub-urile/bistro-urile prezente la BURGERFEST cu punct de vânzare.

În etapa dedicată amatorilor poate participa orice persoană care crede că știe să prepare cel mai bun burger și care se înscrie în concurs în perioada dedicată.

Pentru a îndeplini condițiile de participare, concurenții, indiferent de etapă, trebuie să se înscrie în prealabil și să fie selectați de organizatorii evenimentului.

Scorul total, stabilit prin metoda TAG, va stabili câștigătorul evenimentului.

Fiecare concurent, indiferent de etapă, va trebui să aibă cantități suficiente de ingrediente pentru a prepara patru burgeri.

Concurenții, indiferent de etapă, pot să aibă 1 (un) singur asistent pe durata concursului. Asistenții nu au statutul de concurenți și nu pot să fie declarați câștigători. Niciun concurent și niciun asistent nu poate concura în mai mult de o singură echipă. Concurenții sunt responsabili de acțiunile asistenților desemnați și pot fi descalificați pentru orice acțiune a asistentului lor sau pentru încălcarea regulamentului de către acesta.

Fiecare preparat va fi evaluat de cei 3 membri ai juriului.

Prin concurent participant în cadrul etapei dedicate profesioniștilor, organizatorii BURGERFEST înțeleg orice restaurant de pe teritoriul României care are în meniul său unul sau mai multe produse de tip burger de cel puțin 60 de zile (la data publicării acestui regulament – 01.04.2017).

Din considerente de echitate, în timpul ședinței obligatorii a concurenților, toți participanții, indiferent de categorie, vor prezenta o fișă a produsului participant, fișă care va cuprinde lista ingredientelor folosite și tehnica de execuție a produsului.

Se vor pune la dispoziția participanților echipamente corespunzătoare și în conformitate cu reglementările in vigoare.

Concurenții/participanții trebuie să aibă grijă de echipamentele primite și la finalul BURGERFEST trebuie să le returneze organizatorului în aceeași condiție în care le-au primit. În cazul în care organizatorul BURGERFEST închiriază echipamentele de la un terț, condițiile impuse de terț organizatorului sunt valabile și pentru participanți/concurenți. Toți participanții/concurenții vor fi informați atât în scris, cât și verbal de condițiile și modul în care trebuie să utilizeze și să returneze echipamentele.

Concurenții trebuie să asigure:

– Toate cantitățile necesare de ingrediente conform specificațiilor concursului;

– Stocarea și transportul ingredientelor în condiții legale de igiena și temperatura de la achiziționarea acestora până la locația evenimentului;

– Stocarea în condiții legale de igienă și temperatură la locația evenimentului, utilizând echipamentele frigorifice puse la dispoziție de către organizator, în programul orar stabilit înaintea evenimentului.

Orice încălcare a reglementărilor direcțiilor de sănătate și PSI poate duce la descalificarea imediată a concurentului. Concurenților amatori nu le este permis să servească sau să vândă alimente publicului participant.

Dacă un concurent nu respectă Regulile și Regulamentul stabilit de organizatorul BURGERFEST și BURGERFEST Battle, atunci acesta va fi descalificat, iar orice formă contractuală dintre el și organizator va fi reziliată. În eventualitatea unei astfel de nerespectări, concurentul/participantul va renunța, cu titlu de despăgubiri contractuale, la orice eventuale sume plătite de acesta în legătură cu înscrierea sa.

PREZENTAREA PREPARATELOR DE CĂTRE CONCURENȚI

Toate preparatele înscrise în concurs vor fi realizate la fața locului în perioada concursului, neacceptându-se niciun preparat realizat anterior, în afară de materialele/produsele preambalate și chiflele. Dacă există dubii cu privire la valabilitatea materialelor preambalate utilizate, concurentul are responsabilitatea de a solicita și obține aprobarea înainte de eveniment.

Pentru concurs, burgerii pot fi din carne tocată de vită sau o altă carne tocată, inclusiv, fără însă a se limita la: porc, oaie, miel, berbec, pui, curcan, pește etc. Tot pentru concurs, burgerii pot fi și din legume.

Prezentarea către membrii juriului se va face în recipiente, identice, puse la dispoziție de organizatorii concursului.

Concurenții, indiferent de categorie, vor crea:

a) 1 (un) burger pentru jurizarea ASPECTULUI, care va fi prezentat individual într-un recipient pus la dispoziție de organizatorii concursului.

b) 3 (trei) burgeri pentru jurizarea TEHNICII de execuție și a GUSTULUI, plasați separate în alte recipiente puse la dispoziție de organizatorii concursului.

Preparatele jurizate pentru tehnică și gust NU vor fi jurizate din punct de vedere al aspectului.

Decorul/garnitura de prezentare este la latitudinea concurentului. Decorul trebuie să fie comestibil, iar decorul comestibil nu va fi consumat și nici nu va fi evaluat în baza altor criterii exceptând aspectul. Nu se vor folosi structuri artificiale pentru a încadra, ridica sau fixa produsul jurizat din punct de vedere al aspectului. Scobitorile sau alte dispozitive similare pot fi utilizate doar pentru porțiile pentru degustare.

Ora prezentării produselor spre jurizare va fi confirmată în ședința concurenților. Un preparat va fi evaluat doar la momentul stabilit de organizatorul evenimentului. Intervalul de timp permis pentru prezentare va fi cu 5 (cinci) minute înainte și până la 5 (cinci) minute după ora postată, fără toleranță. O prezentare întârziată va fi punctată cu 1 (unu) la toate criteriile de jurizare.

Fișa produsului  va cuprinde o listă a ingredientelor folosite și tehnica de execuție a produsului și trebuie prezentată în ședința obligatorie a concurenților. Fișa nu trebuie marcată în niciun fel care să permită membrilor juriului să identifice concurentul. Fișa trebuie să includă cantitățile de ingrediente, dimensiunea de servire și pașii parcurși pentru crearea preparatului.

PROCESUL DE JURIZARE

BURGERFEST Battle este un concurs cu jurizare „oarbă“. Preparatele înscrise în concurs vor fi prezentate într-un recipient aprobat pus la dispoziție de organizator.

Judecătorii vor fi instruiți să jurizeze fiecare preparat din punct de vedere al tehnicii de execuție, aspectului și gustului. Notele se acordă de la 1 la 10 pentru fiecare dintre cele trei categorii de concurs.

Jurizarea va fi de tipul în liniște și în orb. Fiecare membru al juriului se va prezenta la ședința obligatorie a juriului înainte de runda de jurizare, unde vor fi instruiți cu privire la ce se așteaptă de la aceștia în concurs.

Fiecare preparat va fi jurizat în funcție de calitățile individuale comparativ cu celelalte preparate înscrise în concurs.

Burgerii pot include combinații de condimente, creme, sosuri, brânzeturi și glazuri. Fiecare componentă plasată între bucățile de chiflă sau pâine va fi analizată în scopul jurizării. Dacă o componentă a burgerului, cum ar fi un sos sau un condiment, există în afara chiflei sau a pâinii, aceasta nu va fi jurizată din punct de vedere al gustului și a tehnicii de execuție.

Juriul pentru secțiunea de amatori va fi format din reprezentanți ai restaurantelor participante la BURGERFEST. Nu este obligatoriu ca reprezentații respectivelor restaurant sa fie aceiași pe toată durata concursului.

Juriul pentru secțiunea de profesioniști va fi format din oameni cu experiență și cu o mare cultură gastronomică și va fi anunțat cu minim 2 (două) zile înaintea evenimentului.

Jurizarea pentru secțiunea de profesioniști va avea două etape:

  1. Mystery Shopper – burgerii vor ajunge la juriu după ce au fost cumpărați de un reprezentant al organizatorilor, fără ca restaurantele participante să știe acest lucru. Restaurantele participante trebuie să anunțe organizatorii BURGERFEST și BURGERFEST Battle cu minim 24 ore înainte de începerea evenimentului care este burgerul din meniul cu care participă la BURGERFEST care o să fie jurizat în cadrul BURGERFEST Battle.
  2. Burger Battle – restaurantele au la dispoziție 45 (patruzeci și cinci) minute pentru a-și crea preparatele, aceleași care au participat și la Mystery Shopper, pe care să le prezinte în concurs.

METODA TAG

Metoda TAG este sistemul de punctare care permite ca orice categorie din concursul BURGERFEST Battle să fie jurizată pe baza acelorași criterii într-o manieră omogenă.

Fiecare preparat va fi jurizat în baza a trei criterii cheie de evaluare: Tehnica de execuție, Aspect și Gust (T.A.G.)

TEHNICA DE EXECUȚIE – va fi evaluată în funcție de interpretarea generală și specifică dată de membrii juriului structurii, comestibilității, conceptului și preparării produsului. Este produsul corespunzător? Ponderea ingredientelor este corespunzătoare? A realizat concurentul ceea ce și-a propus?

ASPECTUL – va fi evaluat în baza a două criterii: produsul „mostră“ care va fi prezentat pentru jurizare, precum și aspectul general al recipientului de prezentare. Membrii juriului vor fi instruiți să dea o mai mare greutate în punctajul lor categoriei Aspect, având la bază produsul în sine, dar luând în considerare și aspectul general de prezentare. Este plăcut ochiului? Arată apetisant? Îți vine să muști din el de cum îl vezi?

GUSTUL – va fi evaluat în funcție de interpretarea generală și specifică dată de membrii juriului si conform cu fișa ingredientelor. Are un gust plăcut? Te face să mai vrei? Aromele sunt interesante? Are un gust balansat? Se simte un ingredient mai puternic?

Nu uitați, însă, că în judecata umană factorii obiectivi se mixează cu cei subiectivi. Punctele acordate de juriu nu sunt pentru rezolvarea unor probleme de matematică, ci pentru tehnica de execuție, aspect și gust. Nu facem matematică, facem gastronomie!

În întâlnirea cu jurații, organizatorul îi va instrui pe aceștia cu privire la importanța judecății lor și îi va sfătui să judece fiecare preparat cât mai obiectiv și strict după meritele sale. Pentru jurați, participarea la BURGERFEST Battle este o responsabilitate care va fi dusă la bun sfârșit cu seriozitate și cu deosebită atenție.

PUNCTAJUL

În timpul jurizării BURGERFEST Battle, fiecare criteriu va primi un punctaj de la 1 (necomestibil) la 10 (perfect).

Fiecare dintre punctajele categoriilor TAG vor fi ponderate în funcție de importanța pe care o prezintă pentru preparat. Ponderile sunt după cum urmează:

Secțiunea amatori

Tehnica de execuție – 35%, Aspect – 15%, Gust – 50%.

Secțiunea profesioniști

1. Mystery Shopper: Tehnica de execuție – 40%, Aspect – 10%, Gust – 50%.

2. Burger Battle: Tehnica de execuție – 35%, Aspect – 15%, Gust – 50%.

Calcularea notei fiecărui preparat se va face astfel:

Secțiunea amatori

– Se face media artimetică a celor 3 note

– Această medie va reprezenta nota finală a preparatului.

Sectiunea profesioniști

– Se face media artimetică a celor 3 note de la Mystery Shopper

– Se face media artimetică a celor 3 note de la Burger Battle

– Se face media artimetică a celor 2 note rezultate (Mystery Shopper + Burger Battle)

– Această medie va reprezenta nota finală a preparatului.

În cazul în care vor exista situații de egalitate, departajarea se va face după unul dintre criteriile de mai jos:

1. Suma punctajelor pentru Gust și Execuție;

2. Punctajul pentru Gust;

În cazul în care, după epuizarea criteriilor de departajare, vor exista în continuare situații de egalitate, respectivii concurenți vor participa la un nou concurs în care vor avea de preparat o rețetă diferită de cea pregătită inițial. Condițiile de participare sunt aceleași.

MODIFICĂRI ȘI SCHIMBĂRI

Organizatorii BURGERFEST și BURGERFEST Battle își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament. Orice chestiuni care nu sunt reglementate în mod specific în prezentul document fac obiectul deciziei organizatorilor evenimentului.

Organizatorii BURGERFEST și BURGERFEST Battle își rezervă dreptul de a aduce prezentului regulament modificări, schimbări și completări pe care le consideră recomandabile în scopul bunei desfășurări a concursului, cu condiția ca toți Concurenții să fie informați de respectivele modificări prin e-mail.

În cazul anulării concursului din motiv de război, acțiune sau ordin guvernamental, caz fortuit, incendiu, grevă, dispute de muncă sau din orice altă cauză pe care organizatorul nu o poate controla, prezentul regulament va fi anulat.

PENTRU ÎNSCRIERI LA BURGERFEST & BURGERFEST BATTLE

www.burgerfest.ro sau [email protected]

SPONSORIZĂRI                                  PARTENERIATE MEDIA

[email protected]                         [email protected]